Godłem wybierani będą…

W dniu 27 listopada 2017 r. w godzinach popołudniowych w Bibliotece strzyżowskiej odbyło się pierwsze spotkanie pięcioosobowego grona jury I ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „Pejzaże strzyżowskie”. W skład jury weszli:

  • dr Jan Wolak – dziekan dekanatu strzyżowskiego, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie – jako przewodniczący jury i patron Konkursu
  • Urszula Rędziniak – Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej – pomysłodawca konkursu – jako członek  jury
  • Marta Utnicka – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie i Członek Zarządu Fundacji – współorganizator Konkursu  –  jako członek  jury
  • Zofia Krupska – Członek Zarządu Fundacji  – współorganizator Konkursu  –  jako członek  jury
  • Zdzisława Górska – Poetka –  Członek Związku Literatów Polskich  – jako członek jury

Na konkurs wpłynęło łącznie 36 prac, które zostały przez jury oficjalnie otworzone i podzielone na dwie grupy wiekowe.

W I grupie, do lat 18 łącznie napłynęło 7 zestawów wierszy, a w grupie II dla osób dorosłych 29 zestawów wierszy.

Jury w pierwszej kolejności sprawdziło czy wszystkie złożone na konkurs prace zawierają wymagane godło, kartę zgłoszenia i płytę CD/DVD.

Następnie rozdzielając prace jury zadbało o to, by od razu przygotować odręcznie spisane protokoły, w których zamieszczono godło Autora i tytuły złożonych przez niego utworów. Wszystkie nadesłane koperty zawierały maksymalnie 3 wiersze.

Podczas segregacji zestawów wierszy na 5 podgrup komisja była bardzo skupiona, jednak nie obyło się bez uśmiechu, a nawet serdecznego śmiechu, gdyż niektórzy z pisarzy nie tylko, że się przejęli swoją twórczą rolą, to jeszcze z rozmachem zamieszczając pojedyncze utwory na kilku stronicach, zapomnieli je właściwie pospinać.

W związku z powyższym jury nie chcąc tracić wartościowych prac, w efekcie końcowym dopasowywało stronice, aby zachować całość treści w nich zawartych. Serdeczne i szczerze roześmiane konsultacje pięcioosobowego jury potwierdzają zamysł autorski i dzięki temu prace nie stracą na wartości podczas ich oceny.

Teraz jury zaszyło się skutecznie, by w ciszy własnych odczuć wybrać najlepsze wiersze.

Koperty ze zgłoszeniami i płyty zostały schowane, tak by imiona i nazwiska Autorów zostały ujawnione dopiero po wyłonieniu wyróżnionych.

Kolejne spotkanie jury odbędzie się zapewne niebawem, a wyróżnione osoby zostaną o tym niezwłocznie powiadomione.

Oczywiście trzymamy kciuki za Wszystkich Autorów, którzy z chęcią wzięli udział w naszym konkursie!

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar