Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej prowadzi i popiera wszelkie działania i inicjatywy zmierzające do rozwoju różnorodnych form życia kulturalnego. Głównym celem działania Fundacji jest utrwalanie najważniejszych wartości kultury regionalnej i narodowej. Celem działania Fundacji jest także rozwój oświaty i szkolnictwa artystycznego oraz wspieranie działań w zakresie ochrony zdrowia.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej została ustanowiona aktem notarialnym  z dnia 25 czerwca 1993 r. przez fundatorów-założycieli, tj. Gminę Strzyżów oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej.

Fundacja posiada osobowość prawną, a jej terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

Siedzibą Fundacji jest miasto Strzyżów.

Organami Fundacji są:

  • Rada Fundacji
  • Prezydium Rady Fundacji
  • Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej zaprosiła do współpracy grono osób, które wyraziły zgodę i są chętne współtworzyć i działać na rzecz rozwoju kultury Ziemi Strzyżowskiej.  Takie perły pracy społecznej są dzisiaj bezcenne, dlatego tym bardziej miło nam jest przedstawić to zacne grono osób na stronach fundacji. Każdą z nich będziecie mogli zobaczyć także w rzeczywistości, podczas realizacji naszej projektów.

Mamy nadzieję, że spodobają się Wam nasze pomysły i chętnie będziecie w nich uczestniczyć. Ponadto warto podkreślić, że Fundacja jest otwarta na nowe pomysły i kolejne perły w swoim zespole, więc nie zwlekaj tylko do nas dołącz, nawet już dzisiaj wysyłając informację przez naszą stronę lub na adres e-mail.